Sponsoracties

We doen dit project geheel op vrijwillige basis en bekostigen alles zelf. Aangezien vorig jaar bleek hoeveel mensen dit werk wilden steunen, doe ik opnieuw een oproep. Elke euro is welkom en geeft weer extra mogelijkheden. Vorig jaar hebben we dankzij de enorme sponsoring de mogelijkheid gekregen om in India een mooi bedrag achter te laten. Om van de presentaties een feestje te maken en een paar individuele mensen te ondersteunen.

Wilt u dit project sponsoren? Dat kan: Postbank 2665176 – Little voices. onder vernoeming van: Theater project 2012 – KvK01/1290681

Met dank aan
Daltonschool Culemborg – Hofpleinkerk Middelburg – Reyneartcollege Hulst – Gospelkoor Inspiration

Jan van Gemert – Riek Hagt – studenten Koning Willem 1 College – Ralf Ruysink en Hanneke Blom

Leo en Rita Adler – Jos Bloemkolk – R.J. v.d. Heijden – S. Keijning – Ria de Feijter en Rinus Roepman

Tet van der Donk- Hanny Habraken – Hr G.C.J Bax – Rutger van der Neut

Daarnaast zijn we erg blij met de sponsoracties van Dalntonschool Culemborg en de Hofpleinkerk in Middelburg. Op beide plekken is er een inzameling gehouden waarvan de opbrengst naar ons project gaat. De workshops die we gaven waren een succes:

Hofpleinkerk
De collecte van 20 november was bestemd voor ons project en heeft 483 euro opgebracht!!!! Wij zijn de kerk en alle leden erg dankbaar.

Met de kinderen van de kindernevendienst maakte Narhea een “ochtendritueel” zoals ze ook in India had gedaan. Tijdens de presentatie ervan speelde de opname vanuit India mee op de beamer.

Daltonschool Culemborg
We gaven in oktober twee workshops aan groep 7 en 8 van de Daltonschool in Culemborg. De kinderen maakten op de tweede dag een kort stukje vanuit het thema “een dag in Nederland”. Dit stukje is gefilmd en zullen we aan de kinderen op de Filippijnen laten zien. En wanneer we daar zijn zullen de kinderen op de Filippijnen op hun beurt een stukje maken vanuit “een dag op de Filippijnen”. De filmbeelden hiervan gaan we bij terugkomst in Culemborg laten zien.

Groep 7/8 is nu druk bezig met de voorbereiding van de “kerstpakket-verkoop-actie”.